همکاری با ما

همکاری با ما
سایت چهارراه موفقیت از اساتید موفقیت که دارای دوره های صوتی یا فایلهای صوتی درباره موضوعات موفقیت و روانشناسی هستند برای قرار دادن آنها در سایت و فروش آنها بصورت شراکتی  دعوت به همکاری می نماید .
همچنین افرادی که علاقمند به ضبط فایلهای موفقیت و قرار دادن آنها بصورت رایگان یا پولی در سایت هستند می توانند به آیدی mehrdadghaffary@ در تلگرام پیام دهند .
از کلیه نویسندگانی که دارای کتابهای پی دی اف در زمینه موفقیت ، روانشناسی ،خودشناسی و کارآفرینی هستند دعوت به همکاری در زمینه فروش کتابها در سایت می نماید .
همچنین از افرادی که داری صدای مناسب گویندگی کتابهای صوتی هستند در زمینه تهیه کتابهای صوتی دعوت به همکاری می نماید .