جملاتی زیبا از بزگان جهان

جملاتی زیبا از بزگان جهان
توضیحات محصول

جملاتی زیبا از بزرگان جهان

🌹هرگز خود را برای شرایطی که دارید، سرزنش نکنید، زیرا جز افسردگی و پریشانی هیچ ثمر دیگری ندارد.((گیل لیندن فیلد))
🌹زندگی، درهای خود را به روی کسانی می‌گشاید که خود را باور دارند؛ آنانی که ایمان دارند؛ آنهایی که زندگی را با انرژی و قدرت به مبارزه می‌طلبند.((کیم وو چونگ))
🌹مردمی که منفی‌باف و ترسو هستند و به آسانی، همه چیز را رها می‌کنند، هرگز کار مهمی انجام نخواهند داد.((کیم وو چونگ))
🌹هرچه که می‌خواهید انجام دهید، مجسم کنید که انجام داده‌اید و سپس از خرد خود بهره بگیرید؛ خواهید دید که می‌توانید آن کار را انجام دهید.((کیم وو چونگ))
🌹خشم، شما را خوار می‌کند، در حالی که بخشایش، شما را وادار می‌کند تا فراتر از آنچه هستید، رشد کنید.((شری کارتر اسکات))
🌹کار بی‌هدف، راهی‌ است که به پایان نمی‌رسد.((پابلو پیکاسو))
🌹حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.((پابلو پیکاسو))
🌹هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شکست نخورده اید، بلکه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.((بیل گیتس))
🌹هر انسانی با آگاهی کامل به آیین عشق، پا به این سیاره ی خاکی می گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این 🌹آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.((فلورانس اسکاول شین))
🌹تمام موفقیت های عظیم بر پایه ی شکست بنا شده اند.((فلورانس اسکاول شین))

جمع آوری شده توسط راه موفقیت

کلمات کلیدی :

نظرات شما :

:: ارسال نظر