کتاب « حرکت و موفقیت » نوشته محمد نظری گندشمین

کتاب « حرکت و موفقیت » نوشته محمد نظری گندشمین
توضیحات محصول
فهرست مطالب
مقدمه

موفقیت محصول حرکت است

داستان جالب پادشاه و تخته سنگ
۹ مورد که نشان دهنده حرکت شما در مسیر موفقیت است
با تسلط بر کارهای خود به سوی موفقیت حرکت کنید
چگونه به موفقیت برسیم ؟
تفکر مثبت ، نیروی محرکه برای شروع حرکت به سوی کسب موفقیت
با قدرت فکرتان ۴۰ سال جوانتر شوید
قهرمان درونت را بیدار کن ( حرکت به سوی موفقیت )
انگیزه حرکت برای رسیدن به موفقیت
استفاده از قانون اندازه حرکت برای دستیابی به موفقیت
۸ روش برای ساختن روزانه موفقیت
عصبانیت ، یک راز ناگفته موفقیت است
کارهایی که زنان موفق حاضر به انجام آنها نیستند
عامل حرکت یا مانع حرکت ؟
مدل ذهنی موفقیت
۱۷ عادت بد که مانع رسیدن به موفقیت است
۸ راه آسان برای رهایی از گذشته و موفقیت در زندگی
۷ استراتژی ساده که می توانند شانس موفقیت شنما را دو برابر کنند
منابع

 

 

نظرات شما :

:: ارسال نظر