فایل صوتی انگیزشی شماره ۱ از سخنران انگیزشی «محمدرضا محمدی»

فایل صوتی انگیزشی شماره ۱ از  سخنران انگیزشی  «محمدرضا محمدی»
توضیحات محصول

فایل صوتی انگیزشی شماره ۱ از سخنران انگیزشی « محمدرضا محمدی »

فایل انگیزشی شماره ۱
آقای محمدرضا محمدی در این فایل درباره تغییر در زندگی صحبت می کنند .
ما به عنوان یک انسان می توانیم شرایط زندگیمان را از وضعیت فعلی به وضعیتی که می خواهیم به آن برسیم تغییر دهیم .
ما به عنوان اشرف مخلوقات توانایی سازگاری با محیط زندگیمان را داریم و می توانیم با هر شرایطی سازگاری پیدا کنیم یا اینکه آن را تغییر داده  و زندگیدلخواهمان را خلق نماییم .
تغییر سخت نیست بلکه یک لذت هست .
ما می توانیم با ایجاد تصویر ذهنی از خواسته هامون به آنها برسیم و زندگی رویایی مان را خلق کنیم .

نظرات شما :

:: ارسال نظر