جلسه چهارم محصول راز ثروت الهی در سایت قرار داده شد

جلسه چهارم محصول راز ثروت الهی در سایت قرار داده شد
توضیحات محصول

جلسه چهارم محصول راز ثروت الهی در سایت قرار داده شد
جلسه چهارم محصول راز ثروت الهی
جلسه چهارم دوره راز ثروت الهی در سایت و پروفایل دوستانی که این محصول رو تهیه نموده اند قرار گرفت .
این جلسه شامل فایل صوتی به مدت ۴۰ دقیقه و همچنین فایل انگیزشی و همچنین فایل پی دی اف تمرینات جلسه چهارم هست که باید به منظور نتیجه گیری بهتر از دوره این تمرینات به صورت دقیق انجام گیرد .

نظرات شما :

:: ارسال نظر