کتاب هدفگزاری نوشته محمد نظری گندشمین

کتاب هدفگزاری نوشته محمد نظری گندشمین
توضیحات محصول

کتاب هدفگزاری
نوشته : استاد محمد نظری گندشمین
تعداد صفحات : ۱۴ صفحه
سال انتشار : ۱۳۹۵

نظرات شما :

:: ارسال نظر