رازهایی درباره زندگی که هر فردی باید بداند نوشته باربارا دی آنجلیس

رازهایی درباره زندگی که هر فردی باید بداند نوشته باربارا دی آنجلیس
توضیحات محصول

رازهایی درباره زندگی که هر فردی باید بداند نوشته باربارا دی آنجلیس

راز اول :
تمامی آنچه به منظور خوشحالی و خوشبختی واقعی بدان نیاز دارید در درون خودتان است .
هیچکس غیر از خودتان قادر قادر نیست آرامش درونی را برایتان به ارمغان آورد . (رالف والدو امرسون )

راز دوم :
هدف زتدگانی آن است که تمامی تواناییهای بالقوه ی خود در مقام انسان را شکوفا و بهترین خویشتن خویش و نیز بیشترین رشد و شکوفایی را از خود ظاهر سازید .
جایی که خیلی دوست دارم بروم ، جایی است که تابحال به آن نرفته ام . ( ناشناس )

راز سوم :
تغییر نه تنها میسر و امکان پذیر بلکه اجتناب ناپذیر است ، بنابراین خود را تسلیم جریان زندگی سازید .
نمی شود جلوی موجها را گرفت ، اما می شود موج سواری کرد . ( ناشناس )

راز چهارم :
تمامی مشکلات و موانع و مصائب زندگی در واقع درسهایی آموزنده اند که به لباس مبدل در آمده اند ، بنابراین آنها را گرامی بدارید و از آنها بیاموزید .
مشکلات آن هم به تعداد کافی و مطلوب همواره به رهایی مطلوب منجر می شوند . ( گرومایی چید ویلا ساناندا )

راز پنجم :
تلق شما از واقعیت ساخته و پرداخته ی فکر و ذهن شماست ، بنابراین بیاموزید که ذهنتان را دوستدار خود کنید .
ما انسانها یا خودمان را بدبخت و ضعیف می کنیم یا قوی و توانمند . هر دو به یک اندازه کار می برد . ( کارلوس کاستاندا )

راز ششم :
ترس ، سرزندگی و نشاط را از شما می رباید . بیاموزید که جرآت و شهامت تان را از ترستان قوی تر سازید .
دشمن پیش چشم ماست . دشمن غیر از خود ما نیست . ( پگو )

راز هفتم :
تا زمانی که خودتان را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید قادر نخواهید بود به کسی عشق بورزید یا از عشق کسی بهره مند شوید .
عشق به خویشتن سرآغاز عشقی مادام العمر است . ( اسکار وایلد )

راز هشتم :
تمامی روابط آیینه هایی هستند که خودتان را به شما نشان می دهند و تمامی مردم نیز آموزگارتان به شمار می آیند .
دنیا هیچ نیست جز مدرسه عشق
و تمامی روابطمان با نامزد / همسرمان فرزندانمان ، پدر و مادرمان
دوستانمان ، بستگان و آشنایانمان
دانشگاهی است که باید
در آن معنای واقعی عشق ، ایثار
و از خود گذشتگی را بیاموزیم. ( سوامی موکتاناندا )

راز نهم :
آزادی واقعی در نحوه ی پاسخ دهی ، واکنش و رفتار شما در قبال دنیا و آنچه برایتان اتفاق می افتد نهفته است نه در بخت و اقبال و سهل گیری ایام و روزگار
زندگی ما برآیند انتخابهایی است که کرده ایم . ( دکتر وین دبلیو دایر )

راز دهم :
پرسش هر چه باشد پاسخ همواره عشق است .
در عشق باش که مست عشق است ه چه هست       بیکار و بار عشق برِ دوست بار نیست   ( مولانا )

نظرات شما :

:: ارسال نظر