فایل صوتی قدر جوانی را بدانیم

توضیحات محصول

فایل صوتی قدر جوانی را بدانیم

فایل صوتی قدر جوانی را بدانیم
هیچ فکر کرده اید چگونه می شود مثلا قدر “جوانی” را دانست؟ نمی شود که جوانی را کادو پیچ کرد و دست به آن نزد. یا برایش تقدیر نامه نوشت…
چگونه قدر بدانیم؟ و چگونه به فرزندان مان بیاموزیم که قدر بدانند؟
قدر دانستن نوعی “توجه” و “آگاهی” است.
قدر دانستن یعنی اینکه متوجه باشی الان بهار است و تو زنده ای و فرصت داری به افراد خانه سلام کنی، با آنان سخن بگویی و متوجه باشی که تضمینی برای تکرارش در صبح فردا نیست.
زندگی و شرایط امروز تان اگر تحمیلی است یا انتخاب خودتان، فقط یک بار تکرار می شود. قرار هم نیست برای کسانی که خود را قربانی می کنند یا قربانی می پندارند جلسه تقدیر و تجلیلی برپا شود.
درست زندگی کنیم و آگاهانه نفس بکشیم و بدانیم در هر موقعیتی حتی بدترین شرایط، هم فرصت هست و هم محدودیت . برنده کسی است که فرصت ها دریابد.
و بدانیم شب زندگی هر کس- شاید کمی بلندتر بشود- اما حتما به صبح می انجامد.
امروز تکرار نخواهد شد. لبخند بزن، دوست داشته باش، مهربان باش و قدر خودت را بدان.
این کتاب را به صورت صوتی مطالعه کنید و زمان خود را ذخیره نمایید.

کلمات کلیدی :

نظرات شما :

:: ارسال نظر